Rådsmøte 23.02.2011

Til stede: Halvard Kaupang, Eivind Birkedal, Jan David Ytrehus

Sak 6/11 Innstilling til Finansstyret

Rådet har drøftet kandidater aktuelle for Finansstyret.

28.04.12 Vedtak: Kandidater til Finansstyret.

Dag Herrem, leder

Trond Skjefstad, nestleder

Nina Steen, medlem

Eirik Furuset, medlem

Roar Arntzen, medlem

Kristine Størkersen, medlem

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.