Rådsmøte 12.05.2011

Til stede: Halvard Kaupang, Eivind Birkedal, Øydis Flateby

Sak 7/11 Ankesak

Rådet foretar innledende behandling av ankesak.

27.05.11 Vedtak i sak 7/11.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.