Rådsmøte 23.08.2011

Til stede: Eivind Birkedal, Martin Svarva, Siri Syrtveit, Jan David Ytrehus, Jon Harald Grave

Sak 8/11 Konstituering

Leder: Martin Svarva

Nestleder: Siri Syrtveit

Sekretær: Eivind Birkedal

Medlem: Jan David Ytrehus, Jon Harald Grave

Sak 9/11 Kampfondsformidling

Rådet behandlet kampfondsformidling fra Styret til vedtak 27.08.11.

Martin Svarva gjennomgår referat fra FS-møte. Enighet om å kommunisere behov for revisjon av budsjetter og følge tett opp rundt budsjett og regnskapsarbeid.

Behandling av Mediastud AS sin tilgang til sideloft under UKA ble ikke preget av Rådets innstilling til saken, FS gir saken videre til UKA og oppfordrer til kompromiss.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.