Rådsmøte 22.11.2011

Sak 10/11 Sak undratt offentligheten

Sak 11/11 Info: Sak vedr. bruk av Samfundsretten

Saken ble lagt død etter forespørrer ble informert nærmere om samfundsretten.

Rådet ser ikke samfundsretten godt egnet for saker av finansiell art.

Rådet vil likevel undersøke hvilke instanser Samfundsrett er blitt brukt til i tidligere sammenhenger.

Sak 12/11 Diskusjon rundt FS-saker

Utgår da FS ikke har sendt ut sakspapir.

Sak 13/11 Disiplinærsak

Siktede har innrømmet skyld og finner Styrets krav overkommelige. Martin kontakter siktede og bekrefter.

Sak 14/11 Presseinstruksforslag

Usikkerhet rundt forslaget. Alexander i Styret kontaktes for videre oppklaring.

Sak 15/11 Kandidater til FS

Rådet gjennomgår kandidater på valg og drøfter mulige erstatninger.

Sak 16/11 Valg til Rådet

Siri stiller ikke til gjenvalg.

Martin stiller til gjenvalg.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.