Rådsmøte 16.02.2012

Til stede: Martin Svarva, Jan David Ytrehus, Eivind Birkedal, Øydis Flateby

Sak 1/12 Konstituering

Leder: Martin Svarva

Nestleder: Jon Harald Grave

Sekretær: Eivind Birkedal

Medlem: Øydis Flateby, Jan David Ytrehus, Marte Helland

Sak 2/12 Referat for Rådsmøte

Jon Harald Grave og Eivind Birkedal gis ansvar for våre egne sider og samarbeid med MG for referatpublisering.

Sak 3/12 Epostrutiner

Man ønsker alle henvendelser besvart. I fravær av et klart svaransvar gis denne oppgaven til leder av Rådet.

Sak 4/12 Møtelister

Jon Harald undersøker løsning for offentlige møtelister

Sak 5/12 FS-møte koordingering

Rådet legger møter til å kunne gjennomgå FS sine sakspapirer i forkant av møtet.

Sak 6/12 Arbeidsmønster i Rådet

Rådet er enig om å referatføre når man stiller i funksjon som medlem av Rådet, eks. FS- og storsalsmøter.

Konferansetelefon er også mulig for å konkludere saker før et FS-møte.

Sak 7/12 Info fra FS

FS varsler oppsigelse av aksjonæravtalen som et rent formelt ledd i å omstrukturere avtalen. FS ser for seg å ha fullt eierskap med støtte finansielt fra SiT som en mulig løsning.

Sak 8/12 Sak undratt offentligheten

Sak 9/12 Henvendelse: Økonomiske retningslinjer

Styret ønsker innspill for retningslinjer de vil at skal være gjeldende på Samfundet.

Rådet finner retningslinjer som kommer i tillegg til lovene for overflødig. Men FS står fritt til å vedta sine egne retningslinjer. Henviser derfor saken dit frem til forslaget blir formulert som et lovforslag. Den blir ikke realitetsbehandlet som dette på nåværende tidspunkt.

Sak 10/12 Kandidater til FS

Rådet drøfter kandidater for innstilling til FS.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.