Rådsmøte 11.03.2012

Sak 11/12 Ankesak 1/12

Rådet behandler ankesak

20.03.12 Vedtak ankesak.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.