Rådsmøte 28.05.2012

Til stede: Martin Svarva, Eivind Birkedal, Jan David Ytrehus, Jon Harald Grave, Marte Helland

Sak 12/12 Aneksak 2/12

Marte og Martin har intervjuet anmeldte personer.

Konklusjon: Rådet går ikke videre i saken mot de anklagede grunnet sterk bevissthet og åpenhet rundt regelbruddet med tydelig tegn på anger. Man regner med at siktede vil bli positive holdningsspredere som følge av saken.

Bemerkning: Sak gikk direkte til Rådet, det vil bli tatt en runde med Husmann for å hindre at Rådet blir gitt slike saker uten god grunn.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.