Rådsmøte 13.11.2012

Til stede: Eivind Birkedal, Jon Harald Grave, Øydis Flateby, Marte Helland

Sak 13/12 Vedvarende vedtak

Øydis gjennomgår vedvarende vedtak for oppdatering av FS-boka.

Sak 14/12 FS-innstilling

Rådet drøfter medlemmer for innstilling til Finansstyret.

Sak 15/12 Husmannsak

Martin har ikke hatt anledning til å følge opp sak vedr. husmann.

Sak 16/12 Eventuelt

Diskusjon rundt Rådets rolle rundt nybygg.

Henvendelse fra anonym spør om retningslinjer for innhenting av anbud.

Rådet finner ingen slike retningslinjer er lagt ned for Finansstyret og ser ikke dette som en sak å undersøke videre.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.