Rådsmøte 27.11.2012

Til stede: Evind Birkedal, Martin Svarva, Jon Harald Grave, Jan David Ytrehus, Marte Helland

Sak 17/12 Søndre side overskridelser

Rådet kartlegger informasjon man har tilgjengelig og videre arbeid som trengs for å utarbeide rapport.

Norvld Ryeng og Inger Agnete Reppen går allerede nå inn i Rådet som observatører for å sikre god saksoverføring ved nyåret.

Sak 18/12 GS oppdaterer FS-bok

Jan David bemerker at endriner gjort til boken ikke vil være gyldig før den er behandlet av FS, eventuelt også Rådet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.