Rådsmøte 12.12.2012

Til stede: Martin Svarva, Jon Harald Grave, Eivind Birkedal, Marte Helland

Sak 17/12 Søndre side overskridelser

Rådet har fortsatt behandling av saken og forbereder rapport.

Sak 19/12

Rådet har diskutert sakspunkt fra forrige møte.

Sak 20/12

Rådet har diskutert prosessen rundt forhandlingen med Sesam

Sak 21/12

Rådet har diskutert hybelrettigheter for Mediastud AS under UKA og etterlyser handlekraft fra FS forå mekle en løsning mellom partene.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.