Rådsmøte 10.01.2013

Konstituering for vår 2013

Leder: Norvald Ryeng

Nestleder: Jon Harald Grave

Sekretær: Marte Helland

Medlemmer: Jan David Ytrehus, Eivind Birkedal, Inger Agnete Reppen

Sak 1/13 Budsjett 2013

Rådet har diskutert og behandlet budsjettet for 2013.

Sak 17/12

Rådet har fortsatt sin behandling av saken og forbereder rapporten.

Sak 2/13

Rådet har diskutert kandidater for innstilling til Finansstyret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.