Rådsmøte 24.01.2013

Til stede: Eivind Birkedal, Norvald Ryeng, Marte Helland, Jon Harald Grave, Jan David Ytrehus, Inger A. Reppen

Sak 17/12

Rådet har fortsatt arbeidet med rapporten om Søndre side.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.