Vedtak per e-post 29. januar 2013

Sak 1/13 Budsjett 2013

Vedtak

Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2013 og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.