Vedtak på Rådsmøte 08.04.2013

Sak 2/13: Innstilling til Finansstyret

Vedtak

Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret

Leder: Dag Herrem
Medlem: Roar Arntzen
Medlem: Linn Christin Haugen

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.