Rådsmøte 09.desember 2013

Tilstade: Norvald Ryeng, Jan David Ytrehus, Jon Harald Grave, Elisabeth Halle

Observatør: Bernhard Kvaal

Sak 8/13
Namneendring frå Mediastud AS til Studentmediene i Trondheim krev ei endring av dette i lovane. Lovteksten per i dag er ikkje i samsvar med dagens organisering av Studentmediene. Marte urarbeider eit forslag til flrste rådsmøte etter nyttår.
Sak 9/13
Rådet meiner Finansstyret må gjere greie for korleis ein handterer brukt utstyr som vert skifta ut. Norvald tek dette med til FS-møtet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.