Rådsmøte 14.01.2014

Sak 1/14 Konstituering for vår 2014

Leder: Norvald Ryeng

Nestleder: Jon Harald Grave

Sekretær: Marte Helland

Medlemmer: Jan David Ytrehus, Bernhard Kvaal, Elisabeth Halle

Sak 2/14 Samfundsmøter, våren 2014

Rådet registrerer at det er uvanlig få Samfundsmøter på møteplanen for våren. Leiar av Rådet følgjer opp denne saka.

Sak 3/14

Rådet har diskutert forslag til endring av §23 i lovane. Vi har utarbeida eit forslag som vert sendt til FS og Studentmediene i Trondheim AS for kommentarer.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.