Vedtak per e-post

Sak 6/14 Behandling av disiplinærsak 1-V14 Rådet har behandla disiplinærsak etter tilsendt anmeldelse 17.02.2014

Vedtak
Medlem 067934 eksluderes fra Studentersamfundet i Trondhjem i seks måneder med umiddelbar virkning, grunnet vold.

Vedtak gjort av: Bernhard Kvaal, Elisabeth Halle, Jon Harald Grave og Marte Helland Norald Ryeng og Jan David Ytterhus vart holdt utanfor behandling av disiplinærsak, i tilfelle ein eventuell anke. Ein anke ville ha gått til Samfundsrett og Rådet fann det føremålstenleg å kunne stille med nøytrale representantar i eit slikt tilfelle.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.