Rådsmøte 07.04.2014

Sak 8/14 Budsjettbehandling, 2014

Vedtak
Rådet har behandla Studentersamfundets regnskap for 2013. Rådet finner atdet er formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2013.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.