Rådsmøte 23.02.2015

Sak 4/15

«Rådet har behandlet forslag til endring av Samfundets lover fremmet av Gabriel Qvigstad. Rådet finner at forslaget er formelt i orden.

Rådet vil likevel bemerke følgende til Storsalen:

Samfundsmøter på lørdager er en tradisjon som har blitt bevart siden Studentersamfundets begynnelse, og vært viktig for Samfundets identitet.

Rådet mener det er viktig å informere om at dagens lovtekst allerede åpner for å arrangere møter på andre dager. At Samfundsmøtet ordinært skal avholdes på lørdager, som dagens lovtekst sier, støtter opp under Samfundsmøtets posisjon som Studentersamfundets øverste organ. Lørdag er den eneste tiden i.l.a. uken hvor det ikke er annen konkurrerende aktivitet på Huset, hvilket betyr at Samfundets medlemmer ikke må velge mellom Samfundsmøtet og andre arrangement eller aktiviteter.»

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.