Rådsmøte 9.mars 2015

Sak 5/15: Lovforslag om ekstra utspørringsrunde

På bakgrunn av et lovforslag om å legge inn muligheter for en ekstra utspørringsrunde i et Storsalsvalg, ønsker Rådet å presisere sin tolking av § 19 i lovene. En kandidat er bare valgt dersom vedkommende har fått minst halvparten av de avgitte stemmene. I motsatt fall skal det være ny avstemning mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Den nye avstemminga skal skje umiddelbart etter første avstemming, med mindre det er oppført en eventuell ny utspørringsrunde eksplisitt i dagsorden.

Lovforslaget vart trekt før møtet.

Sak 6/15: Innstilling av FS-medlemmer

Rådet har diskutert aktuelle medlemmer til dei ledige stillingane i FS.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.