Rådsmøte 13.04.2015

Sak 7/15 Kandidatar til Finansstyret

Vedtak
Rådet innstiller følgjande medlemmer til dei opne plassane i Finansstyret:
- Leiar: Dag Herrem

- Medlem: Amund Aarvelta

- Medlem: Silje Vestues

- Suppleringsval, 1 år: Linn Christin Haugen

Sak 8/15: Generalforsamling:

Bernhard har arbeida med utarbeiding av retningslinjer for gjennomføring av generalforsamling, og Rådet har diskutert innhaldet i desse.

Sak 9/15: Godkjenning av årsmelding og regnskap

Rådet har behandla Studentersamfundets regnskap for 2014. Rådet finner at det er formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2014.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.