Rådsmøte 22.09.2015

Sak 11/15 FS-saker

Sakslisten til FS-møtet ble diskutert. Norvald tar med seg innspill til møtet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.