Rådsmøte 02.11.2015

Sak 12/15 Møte med Styret om medlemsrett

Reglene om medlemsrett og Styrets muligheter etter § 2 pkt. 2 ble diskutert.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.