Rådsmøte 08.12.2015

Til stede: Norvald H. Ryeng, Marte Helland, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Elisabeth Halle

Forfall: Jon Harald Lambert Grave

Sak 13/15 Saksgang i Rådet

Dersom et rådsmedlem ønsker at en sak skal diskuteres ytterligere, skal Rådet gjøre dette. Fortrinnsvis, dersom det er praktisk mulig, på et møte.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.