Rådsmøte 08.01.2016

Til stede: Elisabeth Halle, Norvald H. Ryeng, Christine Berntzen, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn, Marte Helland (observatør)

Sak 01/16 Konstituering

Vedtak

Leder: Elisabeth Halle

Nestleder: Norvald H. Ryeng

Sekretær: Christine Berntzen

Medlemmer: Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.