Rådsmøte 26.01.2016

Til stede: Norvald H. Ryeng, Elisabeth Halle, Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Christine H. Berntzen

Sak 04/16 Møte med Arkivet

Rådet oversender rapport om Søndre Side.

Sak 05/16 Kandidater til Finansstyret

Rådet har diskutert Kandidater til Finansstyret.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.