Rådsmøte 16.02.2016

Til stede: Norvald H. Ryeng, Bernhard Kvaal, Elisabeth Halle, Sveinung H. Vaskinn, Eivind Rindal, Christine H. Berntzen

Sak 06/16 Lovforslag v/ Øyvind Bentås

Vedtak

Rådet har mottatt lovforslag fra Øyvind Bentås: Paragraf 2 Medlemmer pkt. 2 endres til "Med samtykke fra styret kan andre personer i særskilte tilfeller bli medlemmer av Studentersamfundet, selv om de ikke oppfyller kravene under pkt. 1."

Rådet finner forslaget formelt i orden.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.