Rådsmøte 6.03.2016

Til stede: Elisabeth Halle, Bernhard Kvaal, Norvald Ryeng, Eivind Rindal, Christine H. Berntzen

Sak 07/16 Anke i disiplinærsak

Rådet har mottatt anke i sak S 65/2016 fra medlem 047902.

Vedtak

Medlem 047902 utestenges fra Studentersamfundet i Trondhjem til og med 3. april 2016.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.