Rådsmøte 29. mars 2016

Tilstede: Norvald H. Ryeng, Christine H. Berntzen, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Elisabeth Halle, Sveinung H. Vaskinn

Sak 08/16: FS-medlemmer

Vedtak: Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret:

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.