Rådsmøte 14.06 2016

Tilstede: Sveinung H. Vaskinn, Elisabeth Halle, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal, Christine H. Berntzen

Sak 09/16 Evaluering av generalforsamling

Generalforsamling er evaluert. Nytt ekstraordinært gen.fors. til høsten.

Sak 10/16 Møteplan høst 2016

Møter fortsetter på tirsdager.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.