Rådsmøte 5.09.2016

Tilstede: Norvald H. Ryeng, Christine H. Berntzen, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Elisabeth Halle, Sveinung H. Vaskinn

Sak 11/16 Innstilling av FS-medlem

Rådet innstiller Bente Sjøbakk som medlem i Finansstyret for perioden 2016-2018.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.