Rådsmøte 13.desember 2016

Til stede: Norvald H. Ryeng, Elisabeth Halle, Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn og Bjørg Helene Andorsen (observatør)

Sak 14/16 Lovendringsforslag ved Øyvind Bentås

Endringsforslag vedrørende endring av Samfundets lover §2.2

Dagens § 2.2 lyder
"Med samtykke fra Styret kan andre personer med høyere utdanning bli medlemmer av Studentersamfundet, selv om de ikke oppfyller kravene under pkt. 1."
Foreslått endring
"Med samtykke fra Styret kan andre personer bli medlemmer av Studentersamfundet, selv om de ikke oppfyller kravene under pkt. 1."

Vedtak

Rådet finner forslaget formelt i orden.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.