Rådsmøte 09.01.2017

Til stede: Bjørg Helene Andorsen, Bernhard Kvaal, Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vaskinn, Eivind Rindal og Christine H. Berntzen

Sak 01/17 Konstituering

Vedtak

Leder: Sveinung H. Vaskinn
Nestleder: Norvald H. Ryeng
Sekretær: Christine H. Berntzen
Medlem: Bernhard Kvaal
Medlem: Eivind Rindal
Medlem: Bjørg Helene Andorsen

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.