Rådsmøte 13.01.2017

Til stede: Norvald H. Ryeng, Bernhard Kvaal, Bjørg Helene Andorsen, Eivind Rindal og Christine H. Berntzen

Sak 2/17 Budsjett 2017

Vedtak

Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2017 og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.