Rådsmøte 17.01.2017

Til stede: Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Christine H. Berntzen

Sak 3/17 Lovforslag ved Øyvind Bentås

Øyvind Bentås har fremmet lovforslag vedrørende endring av Samfundets lover § 22.2.

Dagens § 22, 2 ledd lyder:

"Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfeller samtykke til valg av nye gjengmedlemmer uten medlemsrett til Studentersamfundet. Gjengmedlemmer uten medlemsrett fritas for pliktig medlemskap frem til gjengmedlemmet oppnår medlemsrett, jfr. § 28."

Foreslått endring:

"Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfeller gi medlemsrett til gjengmedlemmer uten medlemsrett til Studentersamfundet."

Vedtak

Rådet mener forslaget kommer i konflikt med § 22, 1 ledd, hvor det heter at: "Gjengene velger selv sine nye medlemmer blant Studentersamfundets medlemmer". Rådet finner derfor forslaget ikke formelt i orden.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.