Rådsmøte 22.01.2017

Til stede: Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Eivind Rindal, Christine H. Berntzen

Sak 4/17 Lovforslag ved Øyvind Bentås

Øyvind Bentås har fremmet lovforslag vedrørende endring av Samfundets lover § 22.2.

Dagens § 22, 2 ledd lyder:

"Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfeller samtykke til valg av nye gjengmedlemmer uten medlemsrett til Studentersamfundet. Gjengmedlemmer uten medlemsrett fritas for pliktig medlemskap frem til gjengmedlemmet oppnår medlemsrett, jfr. § 28."

Foreslått endring:

"Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfeller innvilge dispensasjon for § 2.1 ved valg/opptak av gjengmedlemmer."

Vedtak

Rådet finner forslaget formelt i orden.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.