Rådsmøte 27.02.2017

Til stede: Sveinung H Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Norvald H. Ryeng, Bernhard Kvaale, Eivind Rindal

Sak 7/17 Tolkning av ny lovtekst

Rådet har tolket at med den nye lovteksten kan Styret innvilge medlemsrett til gjengmedlemmer uten forutgående søknad.

Sak 8/17 Kandidater til valg av FS-medlemmer.

Sveinung følger opp saken videre

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.