Rådsmøte 27.03.2017

Til stede: Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Bernhard Kvaal, Norvald H. Ryeng, Christine H. Berntzen

Sak 9/17 Valg i Samfundet

Rådet diskuterte gjennomføring av valg av ny ISFiT-president og ny Samfundetleder.

Sak 10/17 FS-medlemmer

Vedtak

Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret for perioden 2017-2019:

Dag Herrem, leder for to år

Amund Aarvelta, medlem for to år

Silje Vestues Kjeldstad, medlem for to år

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.