Rådsmøte 3.4.2017

Til stede: Norvald H. Ryeng, Bjørg Helene Andorsen, Sveinung H. Vaskinn, Bernhard Kvaal, Christine H. Berntzen

Sak 11/17 Godkjenning av regnskap

Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap for 2016. Rådet finner at det er formelt i orden, og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2016.

Sak 12/17 Anke i disiplinærsak

Vedtak

Rådet har behandlet anken og finner saken såpass alvorlig at straffen skjerpes. Medlem 3701145188 utestenges fra Studentersamfundet i Trondhjem til og med 30.6.17.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.