Rådsmøte 29.5.2017

Til stede: Norvald H. Ryeng, Bjørg Helene Andorsen, Sveinung H. Vaskinn, Bernhard Kvaal,

Sak 13/17 Møteplan høst 2017

Rådet avholder sine ordinære møter på mandag i forkant av FS-møter.

Sak 14/17 Preferansevalg

Rådet diskuterte innføring av preferansevalg og kommer til å se videre på dette.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.