Rådsmøte 4.9.2017

Til stede: Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Eivind Rindal og Christine H. Berntzen

Sak 15/17 Styret og Rådets rolle

Rådet har hatt møte med Styret og diskutert høsten.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.