Rådsmøte 25.9.2017

Til stede: Bernhard Kvaal, Sveinung H. Vaskinn, Eivind Rindal og Christine H. Berntzen

Sak 16/17 Samfundsmøter høst

Rådet har fordelt møtevakter for resten av høsten.

Sak 17/17 Tilganger under UKA

Viser til henvendelse fra UKE-styret angående tilganger til Samfundsbygningen under UKA.

Rådet vil påpeke at Studentersamfundets styrende organer fungerer uavbrutt - også under UKA. Rådet ber derfor FS ta opp en dialog med UKA og Samfundets Styre slik at Styret også under UKA får gjennomført sine arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.