Rådsmøte 30.10.2017

Til stede: Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Berhard Kvaal, Christine H. Berntzen

Sak 18/2017 Finansstyrets investeringsplan

Rådet har diskutert Finansstyrets investeringsplan.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.