Rådsmøte 5.11.2017

Til stede: Eivind Rindal, Bjørg Helene Andorsen, Sveinung H. Vaskinn, Bernhard Kvaal,

Sak 19/17 Anke i disiplinærsak 001/H2017

Vedtak

Rådet har behandlet anken og har valgt å opprettholde Styrets vedtak. Medlem 3063536358 utestenges fra Studentersamfundet i Trondhjem til og med 7.1.2018.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.