Rådsmøte 27.11.2017

Til stede: Eivind Rindal, Bjørg Helene Andorsen, Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vasking, Christine H. Berntzen, Miriam Nesbø (observatør), Snorre Vestli (observatør)

Forfall: Bernhard Kvaal

Sak 20/17: Møteplan vår 2018

Rådet har diskutert møteplan vår 2018

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.