Rådsmøte 09.01.2018

Til stede: Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Bernhard Kvaal, Snorre Vestli, Miriam Nesbø

Forfall: Ingen

Sak 01/18: Konstituering

Vedtak

Leder: Sveinung H. Vaskinn
Nestleder: Eivind Rindal
Sekretær: Miriam Nesbø
Medlem: Snorre Vestli
Medlem: Bernhard Kvaal
Medlem: Bjørg Helene Andorsen

Sak 02/18: Budsjett

Vedtak

Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2018 og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

Sak 03/18: Møteplan vår 2018

Rådet har diskutert møteplan for Rådsmøter og Finansstyrets møter, samt fordelt møtevakter for Samfundsmøtene.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.