Rådsmøte 13.01.2018

Til stede: Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Snorre Vestli, Miriam Nesbø

Forfall: Bernhard Kvaal

Sak 04/18: Anke i disiplinærsak

Vedtak

Rådet har behandlet anken og finner saken såpass alvorlig grunnet maktforholdet mellom partene at straffen skjerpes. Medlem nummer 50669169 utestenges fra Studentersamfundet i Trondhjem til og med 30.06.2020.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.