Rådsmøte 05.02.2018

Til stede: Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Snorre Vestli, Miriam Nesbø

Forfall: Bernhard Kvaal

Sak 05/18: Finansstyremøte

Rådet har diskutert sakspapirene for Finansstyrets møte 08.02.2018

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.