Rådsmøte 05.02.2018

Til stede: Fulltallig

Sak 06/18: Siden sist

Rådet diskuterer saker og utvikling siden sist rådsmøte

Sak 07/18: Møtevakter

Møtevakter for resten av vårens Samfundsmøter bestemmes

Sak 08/18: Status Studentersamfundets fond

Rådet diskuterer status for Studentersamfundets fond, og vil be Finansstyret utdype med mer informasjon

Sak 09/18: Finansstyrepapirer

Rådet diskuterer papirene for kommende Finansstyremøte 01.03.2018

Sak 10/18: Finansstyrekandidater

Rådet diskuterer kommende valg av medlemmer til Finansstyret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.