Rådsmøte 04.04.2018

Til stede: Miriam Nesbø, Eivind Rindal, Snorre Vestli, Bjørg Helene Andorsen, og Sveinung Heide Vaskinn

Forfall: Bernhard Kvaal

Sak 11/18: Siden sist

Rådet diskuterer saker og utvikling siden sist rådsmøte.

Sak 12/18: Innstilling til Finansstyret

Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret for perioden 2018-2020:

Magne Mæhre, nestleder

Bente Sjøbakk, medlem

Steinar Bjørlykke, medlem

Sak 13/18: Habilitet

Rådet diskuterte hablilitet på Studentersamfundet.

Sak 14/18: Finansstyrepapirer

Rådet diskuterer papirene for kommende Finansstyremøte 05.04.2018

Sak 15/18: Møtevakter

Rådet bestemmer de siste møtevaktene for våren.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.